top of page

I AM THE WOODEN DOORS

I born in İstanbul in 1998. I'm interested with art since i was 7 years old. Graduated from Gazi University Art and Design Faculty Graphic Design department in 2020.

I am intrigued by the impact of chaos, darkness, deformation and destruction on human psychology. In my works, I examine the fictional reality created by this concept. Which I adopt a dystopian approach, I build the bridge between what is promised to humanity and what humanity has, around the concepts I have mentioned above.

 

1998 yılında İstanbul'da doğdum. 7 yaşımdan bu yana sanatla ilgileniyorum.

2020 yılında Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım bölümünden mezun oldum.

Kaos, karanlık, deformasyon ve yıkımın insan psikolojisi üzerindeki etkisi ilgimi çekiyor. İşlerimde, bu kavramın yaratmış olduğu kurgusal gerçekliği irdeliyorum. Distopik bir yaklaşımı benimsediğim çalışmalarımda, insanlığa vaat edilen ile insanlığın sahip oldukları arasındaki köprüyü, yukarıda belirttiğim kavramlar çevresinde inşa ediyorum.

Agalloch - I am the wooden doorsArtist Name
00:00 / 06:11
bottom of page